Παρακαλούνται οι Γονείς και Κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή των παιδιών τους σε άλλο σχολείο να διαβάσουν παρακάτω, προσεκτικά την Εγκύκλιο των μετεγγραφών ώστε να ενημερωθούν:

  1. αν πληρούν τα κριτήρια ώστε να γίνει η μετεγγραφή
  2. την διαδικασία που απαιτείται και τέλος
  3. τις προθεσμίες μέσα στις οποίες διεξάγονται αυτές.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μετεγγραφές