Σε διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καινοτομία στην εκπαίδευση  και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ2 θα συμμετάσχει το Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα.

Τα προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης και στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ανταλλαγή.

Το πρόγραμμα με γενικό τίτλο “European values are all RIGHT” υλοποιείται στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης ανάμεσα σε τέσσερις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης . Συγκεκριμένα, εκτός από το Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα συμμετέχουν τα εξής σχολεία:
1. Scoala Gimnaziala »Friedrich Schiller»(Ρουμανία)
2. Congregazione suore Francescane Missionarie del sacro cuore (Ιταλία)
3. SALIHLI 50. YIL ORTAOKULU (Τουρκία)

Διαβάστε το σχετικό άρθρο της «Ροδιακής»

 

Σε πρόγραμμα για την καινοτομία στην εκπαίδευση το Γυμνάσιο ΛΤ Έμπωνα