Βράβευση Γυμνασίου ΛΤ Έμπωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Το σχολείο μας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας που υλοποιήσαμε στο έργο eTwinning «Guess the City: a cultural trip around Europe!».  Αυτό σημαίνει πως τόσο η εργασία της εκπαιδευτικού Σιδηροπούλου Αρετής, όσο και η