Δημιουργικές Εργασίες – Εφαρμογές Πληροφορικής

Παρακαλούνται οι μαθητές που επέλεξαν να κάνουν δημιουργική εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ λυκείου, να μελετήσουν και ν’ αξιοποιήσουν το υλικό που τους παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: η-τάξη