Προγραμματίζοντας με το «Scratch»

Το περιβάλλον προγραμματισμού «Scratch» (Αικατερίνη Στρούμπα – 2015). Επίσημη Ιστοσελίδα του «Scratch». Άλλες σελίδες για το «Scratch»… Δημιουργώ παιχνίδια στο «Scratch». Ιστοσελίδα μάθησης (αγγλικά).