Στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου και γονέων, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Έμπωνα πληροφορούν τους γονείς ότι υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για την πρόοδο των μαθητών κάθε Τετάρτη από τις 10:00 πμ έως τις 12:00 μμ.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Ενημέρωση γονέων