Σχετικά με την προκήρυξη της πολυήμερης εκδρομής του σχολείου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, επειδή αρχικά οι προσφορές ήταν μόνο δύο, η εκδρομή επαναπροκηρύχθηκε.  Στη δεύτερη προκήρυξη οι προσφορές ήταν πάλι δύο από τα ίδια πρακτορεία.  Η επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις δύο προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια και το συμφέρον των μαθητών του σχολείου καθώς και την αξιοπιστία των πρακτορείων και την τυπική προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληροφοριών που απαιτούσε η προκήρυξη του σχολείου αποφάσισε ομόφωνα:

Να αναθέσει τη διενέργεια της πολυήμερης εκδρομής (11-16 Φεβρουαρίου 2019) στο πρακτορείο με την πιο συμφέρουσα προσφορά, που είναι το Pellos Travel (Λεωφόρος Καλλιθέας, Φαληράκι Ρόδου) και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου ως προς το σχολείο και του σχολείου μας ως προς αυτό.

Δείτε τις 2 προσφορές παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 11-16.02.18

GYMNASIO EMPONAS ΙΤΑΛΙΑ kB

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή της Γ’ Λυκείου