Σας ενημερώνουμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και
Νέους και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο: «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»
Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε
είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και
ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις
διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο. Ταυτόχρονα, μέσα από τη
διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να
δημιουργήσουν τη δική τους ταινία –από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική
επεξεργασία. Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί, αποκτούν αισθητική παιδεία, αναπτύσσουν κριτική
ικανότητα, εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων
επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.
Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και
Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τις οδηγίες συμμετοχής σε
αυτόν παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

4ο – Φεστιβάλ Ολυμπίας -Σχέδιο προκήρυξης

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ